.

 
Jag swishar runt som ett skållat troll.
 
Det är inte mycket dötid för tillfället.
 
Men kul är det!